Cálculo do antilogaritmo em linha

Ra máy tính sẽ hiển thị bao nhiêu một vận động viên có thể đưa ra trong báo chí băng ghế dự bị. Sử dụng công thức, ông sẽ cho bạn thấy trọng lượng tối đa mà bạn có thể nâng từ ngực. Chỉ cần đếm trọng lượng của tạ cùng với bánh kếp và số lần lặp lại mà bạn có thể làm và nhận được kết quả tối đa của bạn